CAR FLEET SERVICE

CAR FLEET SERVICE nabízí efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku:

  • prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel v porovnání s autorizovanými servisy
  • provádění oprav a pravidelného servisu všech značek vozidel
  • provádění pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem vozidla a oprav, aniž by tím byla dotčena záruka výrobce (využití blokové výjimky Evropské komise)
  • systém centralizované fakturace (máte přehled o svých vozidlech a nákladech spojených s jejich údržbou)

Bloková výjimka

Bloková výjimka je nová legislativní úprava Evropské komise č. 461-2010, která se týká i možnosti servisu a údržby nových vozidel v záruce v nezávislých autoservisech, aniž by byla tato záruka dotčena.